เล่นหวยไม่เป็น??

พฤษภาคม 31, 2021 0 By Lee sung

ที่คุณสามารถ เลือกแทงหวยได้ดังต่อไปนี้


๑. สี่ตัวบน หมายถึง เลข สี่ตัวด้านหลัง ของขวัญที่ 1
เป็นต้นว่า เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094
เลข สี่ตัวด้านหลังหมายถึง1094
๒. สามตัวหน้า บน เป็น สามตัวข้างหน้า ของขวัญที่ 1
ยกตัวอย่างเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094
ดังเช่น เลข 021
๓.สามตัวด้านหลัง บน เป็น สามตัวข้างหลัง ของขวัญที่ 1
ยกตัวอย่างเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094
อย่างเช่น เลข 094
๔.สามตัวด้านล่าง หมายถึงสามตัว หน้า(ที่ออกมาใหม่ปัจจุบัน)
รวมกับ เลขท้ายสามตัว รวมเป็น 4 ตัวเลือก
จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล จะมี 260 403 068 819
แทงเลขอะไรไว้ ถ้าหากตรงกับเลข อีกทั้ง 4 ชุดนี้ จัดว่า ถูกหมด
๕.สองตัวบน หมายถึง เลขสองตัวด้านหลัง ของ รางวัลที่ 1
ดังเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094
ดังเช่นว่า เลข 94
๖ สองตัวด้านล่าง เป็นเลขท้ายสองตัว
จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล เป็นเลข 89
๗.วิ่งบน เป็น การแทงเลขตัวเดียว ของ เลขท้ายสามตัวตัวบน
เป็นต้นว่า เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094
เลขที่จะถูก รางวัล จะมี เลข 0(ตัวลำดับที่สอง) เลข 9 เลข 4
๘.วิ่งด้านล่าง เป็นการแทงเลขตัวเดียว ของเลขท้าย สองตัว
จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล จะมี เลข 8 กับ เลข 9
เลือกแทงตัวไหนไว้ จัดว่า ถูกรางวัล
แล้วก็ แบบอย่าง การแทงอีกอย่างที่เสริมเติม เข้ามา
เป็น การแทง ” โต๊ด ” ซึ่งจะต้องกล่าวว่า “โต๊ด” ( ส่วน เขียนเลข ปกติ เขาจะเรียกกันว่า ” ตรง “)
การแทง โต๊ด สามารถแทง ได้
อีกทั้ง สี่ตัวบน / สามตัวหน้าบน / สามตัวข้างหลังบน / สองตัวบนข้างล่าง

ตัวอย่างเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094
สี่ตัวบนโต๊ด หมายถึง 1094 จะซื้อสลับเรียงหน้าเลขยังไง ก็ถูกหมด
1094 1049 1490 1409 1940 1904
0149 0194 0491 0419 0914 0941
4019 4091 4109 4190 4901 4910
9014 9041 9104 9140 9401 9410
สามตัวหน้าโต๊ด เป็น 021 จะซื้อสลับเรียงหน้าเลขเช่นไร ก็ถูกหมด
021 012 120 102 210 201
สามตัวข้างหลังโต๊ด หมายถึง094 จะซื้อสลับเรียงหน้าเลขเช่นไร ก็ถูกหมด
094 049 940 904 490 409
สองตัวบน โต็ด หมายถึง 94 จะซื้อสลับเรียงหน้าเลขเช่นไร ก็ถูกหมด
94 49
แต่ว่าไม่นิยม เรียกโต๊ด จะเจาะจงเลขโดยตรงเลย
สองตัวข้างล่างโต๊ด หมายถึง 89 จะซื้อสลับเรียงหน้าเลขยังไง ก็ถูกหมด
89 98
แม้กระนั้นไม่นิยม เรียกโต๊ด พวกเราจะเจาะจงเลขโดยตรงเลย
การเขียน แทงหวย
จะกำหนด ประเภท ก่อน แล้วเป็นตัวเลข แล้ว เป็นจำนวนเงิน
อย่างเช่น
๑. สี่ตัวบน
การเขียน อย่างเช่น บน 1234 = 100 x 100
คือ แทง สี่ตัวบน – เลข 1234 = ตรง 100 บาท
= โต๊ด 100 บาท
๒. สามตัวหน้า บน
การเขียน อย่างเช่น สามตัวหน้า บน – เลข 234 = 100 x 100
คือ การแทง สามตัวหน้าบน – เลข 234 = ตรง 100 บาท
= โต๊ด 100 บาท
* สำหรับในการแทงหวยสามตัวหน้า จึงควรเจาะจงให้เพราะ เป็นสามตัวหน้า *
* ถ้าเกิดไม่เจาะจง จะเป็น สามตัวข้างหลัง บน ในทันที *
๓.สามตัวด้านหลัง บน
การเขียน ตัวอย่างเช่น สามตัวด้านหลัง บน – เลข 234 = 100 x 100
หรือ บน 234 = 100 x 100 ก็ได้
คือ แทง สามตัวหน้าบน – เลข 234 = ตรง 100 บาท
= โต๊ด 100 บาท
* หมายเหตุ กรณี แทงสองสลากกินแบ่งตัวข้างหลังบนสิ่งเดียว
การเขียน แค่เพียง บน 234 = 100 ก็ได้
แม้กระนั้น ถ้าหากแทง โต๊ด จำต้องเจาะจง โต๊ดบน 234 = 100
๔.สามตัวด้านล่าง
การเขียน อย่างเช่น สามตัวด้านล่าง – เลข 234 = 100
หรือ ข้างล่าง 234 = 100
คือ แทง สามตัวด้านล่าง – เลข 234 = ตรง 100 บาท
* สามตัวข้างล่าง นี้ โต๊ดจะไม่มี *
๕.สองตัวบน
การเขียน ยกตัวอย่างเช่น สองตัว บน – เลข 34 = 100
หรือ บน 34 = 100
* โต๊ด ไม่มี * พวกเราจะเรียก เป็น บน 43 = 100 เลย
๖ สองตัวด้านล่าง
การเขียน เช่น สองตัวข้างล่าง – เลข 34 = 100
หรือ ด้านล่าง 34 = 100
* โต๊ด ไม่มี * พวกเราจะเขียน เป็น ข้างล่าง 43 = 100 เลย
๗.วิ่งบน การเขียน วิ่งบน เลข 4 = 100
๘.วิ่งด้านล่าง การเขียน วิ่งข้างล่าง เลข 4 = 100
*** ส่วนการเขียน จำนวนสลากกินแบ่งจำนวนหลายชิ้น *** จะเขียนดังต่อไปนี้
เป็น
สี่ตัวบน 1234 ตรง 100 บาท โต๊ด 100 บาท
สามตัวบน 456 ตรง 100 บาท โต๊ด 50 บาท
789 ตรง 50 บาท โต๊ด 50 บาท
สามตัวบนโต๊ด สิ่งเดียว 987 = 800 บาท

น่าจะรวมกลุ่มเงินทั้งสิ้นไว้ด้วย……..แล้วก็ ลงลายมือชื่อ วันที่ ……การเขียนจำนวน จำต้องแจ่มแจ้ง …..อย่างเช่นการเขียนจำนวน จะมีปัญหาเมื่อมีการถูกรางวัล ควรที่จะใช้การพิมพ์ เหมาะสมที่สุด